Hvad er forandringsledelse og hvorfor er det vigtigt?

Forandringsledelse er en disciplin, der forbereder, støtter og ruster individer og teams til at håndtere organisatoriske forandringer succesfuldt og effektivt integrere dem.

Grundlæggende forståelse og fordele

Organisatoriske forandringer sker gennem implementationen af projekter og transformationsprogrammer, der sigter efter at opnå strategiske mål, som resulterer i forretningsmæssige fordele.

Det er dog ikke kun gennemførelsen af projekter, der resulterer i disse forretningsmæssige fordele. Organisationens medarbejdere må først internalisere og engagere sig i selve forandringen, før man kan se resultater.

Dette vigtige element bliver ofte overset af ledelsen, og det er grunden til, at 70% af organisatoriske forandringer fejler.

For at opnå de forretningsmæssige resultater, skal man huske på en simpel regel: hvis man ikke sikrer medarbejdernes deltagelse i forandringen, vil man ikke opnå de ønskede resultater.


Forandringsledelse er løsningen.

Forandringsledelse giver organisationer mulighed for proaktivt at håndtere forandrings effekt på arbejdsstyrken samtidig med, at man sikrer momentum og at organisationen opnår de ønskede resultater.

Forandringsledelse kan anvendes på en bred vifte af forandringer, herunder procesforbedringer, fusioner og opkøb, implementering af IT-systemer, projekter inden for forretningsprocesoptimering og kulturtransformationsprojekter ... bare for at nævne nogle få.

Her er en hurtig oversigt over forretningsfordelene i tal:

 

Grundlæggende forståelse og fordele

The Game Changers: gennemgang af forandringsledelsesprincipperne

Forandringsledelse handler om at håndtere den menneskelige side af forandringen.

Når der sker forandringer i en virksomhed er det vigtigt at anerkende den store rolle som medarbejderne spiller i forhold til at opnå de ønskede resultater. De fleste forandringer medfører, at medarbejderne skal udføre deres job på en ny måde.

Ifølge Prosci, er det at styre en forandring en dynamisk proces, som er baseret på disse 5 grundprincipper (5 Tenets):

 • Tenet 1: Forandringen sker af en årsag Hvorfor ændrer vi os?

  • Simon Sinek mener, at katalysatoren for at mennesker vælger at omfavne forandringer, har afsæt i en forståelse af hvorfor forandringen er nødvendigt.

   Den afgørende faktor for ethvert forandringsinitiativs succes ligger i ledelsesteamets evne til at skabe en fælles følelse af formål, retning og mening.

 • Tenet 2: Organisationsændring kræver individuel ændring Hvem skal ændre deres måde at arbejde på - og hvordan?

  • Forandringer påvirker ofte medarbejdernes arbejdsprocesser, derfor er det nødvendigt, at de tilegner sig og anvender nye færdigheder for effektivt at tilpasse sig de nye arbejdsprocesser.

   Forandring kan indebære introduktionen af nye adfærdsmønstre, integrationen af nye systemer, implementeringen af nye procedurer og at acceptere nye værdier eller en ny virksomhedskultur.

   Selvom processen er ens for alle, oplever og gennemgår hver person overgangen på sin egen måde.

   Ledere begår ofte den fejl, at antage at individuel forandring vil ske af sig selv. Det er en stor misforståelse.

   For mere end tyve år siden fremhævede grundlæggeren af Prosci, Jeff Hiatt, at forandring er en individuel proces. Denne indsigt førte til udviklingen af den anerkendte ADKAR®-model.

 • Tenet 3: Organisationens resultater er det kollektive resultat af individuel forandring Hvor meget af de forventede resultater er afhængige af, at medarbejderne implementerer forandringen og gør noget anderledes?

  • En vellykket forandring er summen - og synkroniseringen - af de individuelle overgange. Det betyder, at hver enkelt person er gået fra deres gamle arbejdsvaner til de nye, som er defineret af forandringens forventede resultat.

   Forandringen er ikke vellykket, før hver enkelt person, der er involveret, har gennemført deres egen personlige overgang.

   tenet-3

   Det er her, hvor forandringsledelse kommer ind i billedet - defineret som en struktureret og værktøjsbaseret tilgang.

 • Tenet 4: Forandringsledelse er en ramme, som hjælper til at håndtere den menneskelige side af forandring Hvad vil vi gøre for at folk accepterer og bruger forandringen?

  • Proscis forandringsledelsesmetode tilbyder en struktureret tilgang med værktøjer designet til at hjælpe medarbejdere med at tilpasse sig en forandring. Det indebærer at udvikle og gennemføre planer for aktiviteter inden for fire vigtige områder:

   1. • Synlig støtte fra ledelsen
   2. • Træning
   3. • Kommunikation
   4. • Håndtering af modstand og coaching

   Forandringslederen vil udarbejde omfattende planer for aktiviteter inden for disse områder og arbejde tæt sammen med ledere, direktører, personalechefer og medarbejdere for at sikre, at forandringen accepteres og bruges effektivt af alle medarbejdere.

 • Tenet 5: Vi anvender forandringsledelse for at realisere forandringens ønskede resultater Hvordan vil øget accept og brug forbedre resultaterne?

  • Forandring har altid to sider:

   Side 1: Projektet

   Forandring er et projekt og bør håndteres som sådan for at implementere den tekniske løsning: softwaren, den nye proces, fusionen, den nye kultur, de nye kontorer, den nye arbejdsform, flytningen osv...

   Side 2: De involverede personer accepterer og bruger forandringen

   Dette er kernen og målet for forandringsledelse.

   Som Proscis studier viser år efter år, er organisationer, der anvender effektiv forandringsledelse, syv gange mere tilbøjelige til at nå projektets ønskede resultater.

   Tenet 5

Forandringsledelsesprocessen

At håndtere organisatorisk forandring er en dynamisk trefaset proces. Den begynder med en forberedende fase, der baner vejen for en effektiv udførelsesfase, og slutter med en kritisk fastholdelsesfase for at sikre langvarig succes.

I Prosci-metodologien er hver fase yderligere opdelt i tre trin, der omfatter en række konkrete aktiviteter.

Prosci-Methodology
Her er nogle af de vigtigste fordele ved Prosci-metoden:

 • Materialet er baseret på forskning:

  Prosci har i mere end 20 år undersøgt tusindvis af forandringsprojekter og forandringsledere fra hele verden og har samlet den største mængde viden og bedste praksis, der er tilgængelig.

 • Brugervenlige modeller og værktøjer:

  Materialet er enkelt og intuitivt, så du kan bruge det på dine forandringsprojekter med det samme.

 • Metoden kan tilpasses

  til alle former for organisatoriske ændringer (IT, kultur, fusion, processer osv.).

 • Metoden er skalerbar

  og kan tilpasses til enhver type forandringsinitiativ.

Hvordan hænger forandringsledelse sammen med projektledelse?

En forandringsproces’ success afhænger af, hvordan du håndterer følgende 4 aspekter:

PCT-Model-Core
Succes: Du skal præcisere, hvorfor forandringen er nødvendig, projektets mål og de forventede forretningsmæssige fordele.
 
Ledelse/Sponsorstøtte: Uden aktiv og synlig sponsorstøtte, som gennem hele projektets levetid udstikker retning og tilbyder vejledning mod det ønskede resultat, bliver forandringen ikke vellykket!
 
Projektledelse: Enhver forandring er et projekt, og ethvert projekt fører til en forandring. Derfor er effektiv projektledelse en anden nøglefaktor for forandringsinitiativers succes. Det sikrer korrekt design, udvikling og levering af løsningen – det, vi kalder den tekniske side af forandringen.
 
Forandringsledelse: Denne disciplin anvendes specifikt for at håndtere den menneskelige side af forandringen og hjælpe medarbejdere med at omfavne og effektivt anvende (den tekniske) løsning.
Successful change requires both the technical and people sides
Prosci-værktøjskassen indeholder et andet vigtigt værktøj, nemlig PCT-modellen. PCT modellen gør det muligt for ledelse, projektledelse og forandringsledelsesteams at opnå en fælles forståelse af projektets overordnede sundhedstilstand. Arbejdet med disse fire grundelementer bidrager til et mere gnidningsfrit samarbejde og sikrer succes gennem hele rejsen.

 

Hvor starter jeg?

Der er tre forskellige senarier:

 • Bliv certificeret forandringsleder

  Skal du håndtere den menneskelige side af et forandringsprojekt og ønsker at forbedre dine færdigheder inden for forandringsledelse? Vores 3-dages certificeringsprogram er det perfekte udgangspunkt for dig.

  Få en certificering

  Du bliver ikke kun certificeret i den førende forandringsledelsesmetodologi i branchen, men disse tre dages dynamiske træning vil give dig mulighed for at implementere metoden umiddelbart efter certificeringens afslutning.

  Derudover får du adgang til Proscis online værktøjskassen i ét år og den viden og bedste praksis, der vil hjælpe dig godt i gang med dine projekter.

  Endvidere giver certificeringen dig kvalifikationer, der anerkendes af ACMP og PMI.

 • Hjælp din organisation til at blive mere forandringsparat

  Udvikling af denne ledelseskompetence kræver udarbejdelse af en skræddersyet plan, der er i overensstemmelse med din organisations behov.

  Rejsen begynder med et indledende møde, hvor vi sammen taler om jeres specifikke behov.

  Lad os tage en snak og se hvordan vi kan finde den bedste løsning for jer

 • Få hjælp til dit projekt

  Udover vores træningsaktiviteter inden for forandringsledelse, er vores team af dygtige konsulenter velbevandrede i forskellige forretningscenarier. De kan arbejde sammen med dig som eksterne ressourcer og støtte din forandringsrejse, indtil du er klar til selv at overtage (som altid er det endelige mål).

  Lad os tage en snak og se hvordan vi kan hjælpe jer

Change Management in Action

 • Feb
  22
  2022

  Change Management: Results With and Without. A Case Study.

  Prosci Europe's case studies offer practical insights for organisations wishing to make changes that stick. Executive Summary Why should I read? To get a real-life example of what can happen without a structured approach to managing the change. We uncover the difference in outcome between two organisations seeking to deploy the same technological solution to a recurrent and common issue in the personal care service sector. Highlights: In one case, the implementation phase proved much longer than expected. Only half of the staff was or stayed on board. The gulf between the target set and the number of people proficiently using the change kept widening every day. The second case shows adoption and utilisation rates close to 88%. A clear CM plan with actionable strategies delivered expected results on time. For a complete overview of what a successful CM plan looks like, please see Keys to application.  ...

  Written by
  Nelly Tire and Vincent Piedboeuf

 • Nov
  10
  2021

  Moving to the Hybrid Workplace: How ADP and Otis Managed the Change.

  The move is having a significant impact on corporate culture, and it is full of human challenges.  In both cases, Awareness and Desire are key components and drivers of the change process. The context, nature of the change and approaches adopted create a fertile ground for Enterprise-wide Change Management (ECM) development.  Executive Summary The process of hybridisation involves the shift to remote working and, in some instances, the creation of a flex office. We have conducted interviews with Otis and ADP to get the big picture and understand how they deal with the change(s). 1. Sponsors can make or break the change, but sponsorship deficiencies are quite common. The case of ADP highlights the role of CM practitioners, not as substitutes to leaders in sponsoring the change, but as enabling forces. While CM experts lack proper authority or proximity to the field, a close working relationship with ...

  Written by
  Renaud de Lombaert

 • May
  19
  2022

  This is how they used Change Management to shift mindsets and succeed.

  Executive Summary Prosci Europe's case studies offer practical insights for organisations wishing to make changes that stick.   Why should I read? Type of change. Against a backdrop of a corporate merger, this IT-driven change involved the implementation of a new operating model (TOM) whose effectiveness largely depended on mindset shifts. An exciting case study packed with human challenges that teaches a lot about how Change Management can create a fertile ground for adopting new processes, roles and behaviours. What success looks like. In the IT department, where many efforts went into preparing and managing the change, results show a massive difference in terms of adoption and engagement compared to the rest of the organisation. An engagement survey conducted before CM solutions were deployed suggested a modest progression in only 4 out of 11 categories under scrutiny. A second mirror survey carried out at the ...

  Written by
  Pauline NAVEAU et Vincent PIEDBOEUF

 • Feb
  20
  2023

  Building Change Management Capabilities For Massive Change.

  Executive Summary Dive into a compelling real-life example that showcases how to drive a large-scale transformation, simultaneously generating quick wins and setting the groundwork for deep-seated, sustainable change. Learn about the different layers of a balanced and holistic CM strategy. This case study provides timely insight into how one large medical organisation is transforming its (infra)structure, processes, and day-to-day operations to become a next-generation entity within its sector.  Highlights: How would you handle a large-scale transformation? This project will impact 4500 people, with more than 150 projects rolled out over five years. The journey begins with no preexisting CM resources. Please keep in mind that this transformation is still ongoing.  NEXUM is building Change Management organisational capabilities from the ground up. We are taking it from ‘ground zero’ all the way up with a comprehensive strategy that focuses on establishing robust internal governance ...

  Written by
  Antoine Wouters

Hold dig opdateret

Bliv en del af et stærkt forandringsnetværk og hold dig opdateret på de seneste nyheder indenfor forandringsledelse, kommende events og vores månedlige nyhedsbrev.

Vi garanterer 100% fortrolighed. Dine personlige informationer bliver ikke delt med tredjepart.

Hold dig opdateret

Bliv en del af et stærkt forandringsnetværk og hold dig opdateret på de seneste nyheder indenfor forandringsledelse, kommende events og vores månedlige nyhedsbrev.

Spørg mig ikke igen.