Konsulentydelser

Skiftende forretningsprioriteter er et vilkår, der stiller høje krav til virksomheders agilitet og omstillingsparathed. Mennesker er et afgørende, men ofte undervurderet, succesparameter for at navigere i denne virkelighed. Vi hjælper dig og din organisation gennem forandringsrejsen. Udover at hjælpe jer med at sikre implementering af vigtige projekter, udvikler vi jeres langsigtede evne til at navigere i forandringer og optimerer i sidste ende ROI fra jeres forandringsprojekter.

Mennesker skaber forandringer, og forandringer skaber succes

På overfladen virker det måske simpelt at skulle implementere en ny teknologi eller introducere nye arbejdsprocesser. Men tingene har det med at blive komplicerede, når der er mennesker indblandet – og det er der altid.
Nogle forandringer har en grundlæggende betydning for medarbejderne i jeres organisation, andre gange er forandringerne simple justeringer af arbejdsgange.


Uanset hvad, kræver forandringsledelse en fokuseret indsats.

Vores tilgang er en struktureret og gennemarbejdet metode, der tager hensyn til individers følelsesliv og gruppedynamikker.

I tæt samarbejde med jer designer og implementerer vi strategier til forandringsledelse, og vi er med jer hele vejen gennem undervisning og coaching.


Vores forandringsledelsesmetode er internationalt anerkendt, holistisk og tager højde for forandringens kompleksitet. Det sikrer, at forandringsindsatsen er fokuseret, og at forandringen bliver robust og varig. I sidste ende er det vores ambition med vores arbejde at indarbejde forandringsledelse i din organisations DNA og gøre det til en standardpraksis.

Sådan arbejder vi:

 • 1. Sammen sikrer vi, at vi forstår udfordringen

  I samarbejde med vores kunder sikrer vi, at vi forstår problemstillingen.

  Vi analyserer, hvad forandringen handler om, hvem forandringen påvirker, og hvordan forandringen implementeres effektivt.

  Til det formål har vores konsulenter brugt vores Prosci®-metode i over 10 år. Det er bl.a. takket være dette arbejde, at metoden har opnået international anerkendelse.  Typisk starter vi en opgave med at forstå forandringen og de udfordringer, der ligger i at implementere den. Det gør vi selvfølgelig i et tæt samarbejde med vores kunder.

  Vi identificerer alle de individer, som berøres af forandringen, samt nødvendige sponsorer for forandringen. Vi identificerer nødvendige trænings- og kommunikationsbehov for alle berørte parter. Disse input udgør tilsammen grundlaget for den strategiske plan for jeres forandringsledelse.

 • 2. Vi udvikler jeres medarbejdere til at kunne udføre deres unikke rolle i forandringen

  Vi udvikler mennesker, så de kan udføre deres rolle i forandringen. Vi designer og udvikler relevant kommunikation og undervisning til de enkelte roller i forandringen.


  Undervisningen kan foregå på forskellige måder og i forskellige formater, alt efter hvad der passer bedst ind i jeres hverdag. Et eksempel er en train-the-trainer session med traditionel klasseundervisning eller eLearning.

 • 3. Vi håndterer forandringen sammen med jer

  Vi håndterer forandringen sammen med jer. Vi sikrer, at forandringen bliver implementeret effektivt i din organisation og hos dine kunder. Det gøres på baggrund af den overordnede forandringsledelsesplan.


  Igennem hele forandringsprocessen måler vi, om forandringen forløber som planlagt og tilpasser den om nødvendigt.Det får du ud af det:


 • Dine projekter følges til dørs med effektiv forandringsledelse – hver gang!
 • Ledere, chefer og medarbejdere forstår og udlever deres rolle i udviklingen på effektiv vis.
 • Medarbejdere tilegner sig, bruger og driver aktivt forandringen.

Hold dig opdateret

Bliv en del af et stærkt forandringsnetværk og hold dig opdateret på de seneste nyheder indenfor forandringsledelse, kommende events og vores månedlige nyhedsbrev.

Vi garanterer 100% fortrolighed. Dine personlige informationer bliver ikke delt med tredjepart.

Hold dig opdateret

Bliv en del af et stærkt forandringsnetværk og hold dig opdateret på de seneste nyheder indenfor forandringsledelse, kommende events og vores månedlige nyhedsbrev.

Spørg mig ikke igen.